Tirada Yoruba laga bilaabo 1 illaa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Eber Odo -
1 Mid ka mid ah Okan -
2 Laba Meji -
3 Saddex Mẹta -
4 Afar Mẹrin -
5 Shan Marun -
6 Lix Mefa -
7 Todoba Meje -
8 Sideed Mẹjọ -
9 Sagaal Mẹsan -
10 Toban Mẹwàá -
11 kow iyo toban Mọkanla -
12 Laba iyo toban Mejila -
13 İyo toban Mẹtala -
14 Afar iyo toban Mẹrinla -
15 Shan iyo toban Mẹdogun -
16 Lix iyo toban Mẹrindinlogun -
17 Todoba iyo toban Mẹtadilogun -
18 Siddeed iyo toban Mejidilogun -
19 Sagaal iyo toban Mọkandilogun -
20 Labaatan Logun -
21 Labaatan ka mid ah Ogún ọkan -
22 Labaatan laba Meji-le-logun -
23 Saddex iyo labaatan Mẹta-le-logun -
24 Labaatan iyo afar Mẹrin-le-logun -
25 Labaatan iyo shan Arundinlogbon -
26 Lix iyo labaatan Ogun mẹfa -
27 Toddoba iyo labaatankii Ogun meje -
28 Siddeed iyo labaatan Ogun mẹjọ -
29 Labaatan iyo sagaal Ogun mẹsan -
30 Soddon ọgbọn -
31 Mid ka mid soddon ọgbọn ọkan -
32 Laba iyo soddon ọgbọn meji -
33 Saddex iyo soddon ọgbọn mẹta -
34 Afar iyo soddon ọgbọn mẹrin -
35 Soddon iyo shan ọgbọn marun -
36 Lix iyo soddon ọgbọn mefa -
37 Toddoba iyo soddon ọgbọn meje -
38 Siddeed iyo soddon ọgbọn mẹjọ -
39 Sagaal iyo soddon ọgbọn mẹsan -
40 Afartan Ogoji -
41 Afartan mid Ogoji ọkan -
42 Laba iyo afartan Ogoji meji -
43 Saddex iyo afartan Ogoji mẹta -
44 Afartan afar Ogoji mẹrin -
45 Shan iyo afartan Ogoji marun -
46 Lix iyo afartan Ogoji mẹfa -
47 Afartan iyo todoba Ogoji meje -
48 Siddeed iyo afartan Ogoji mẹjọ -
49 Afartan iyo sagaal Ogoji mẹsan -
50 Konton Aadọta -
51 Konton mid Aadọta ọkan -
52 Konton laba Aadọta meji -
53 Konton saddex Aadọta mẹta -
54 Konton iyo afar Aadọta mẹrin -
55 Konton shan Aadọta marun -
56 Konton lix Aadọta mẹfa -
57 Konton toddobada Aadọta meje -
58 Konton sideed Aadọta mẹjọ -
59 Konton iyo sagaal Aadọta mẹsan -
60 Lixdan ọgọta -
61 Lixdan mid ọgọta okan -
62 Lixdan laba ọgọta meji -
63 Lixdan saddex ọgọta meta -
64 Lixdan afar ọgọta merin -
65 Lixdan shan ọgọta marun -
66 Lixdan lix ọgọta mefa -
67 Lixdan toddobada ọgọta meje -
68 Lixdan sideed ọgọta mejo -
69 Lixdan sagaal ọgọta mesan -
70 Toddobaatan ãdọrin -
71 Toddobaatan mid ãdọrin ọkan -
72 Toddobaatan laba ãdọrin meji -
73 Toddobaatan saddex ãdọrin mẹta -
74 Toddobaatan afar ãdọrin mẹrin -
75 Todobaatan iyo shan ãdọrin marun -
76 Toddobaatan lix ãdọrin mẹfa -
77 Toddobaatan toddobada ãdọrin meje -
78 Todobaatan iyo sideed ãdọrin mẹjọ -
79 Toddobaatan iyo sagaal ãdọrin mẹsan -
80 Siddeetan ọgọrin -
81 Siddeetan mid ọgọrin okan -
82 Iabba ọgọrin meji -
83 Siddeetan saddex ọgọrin meta -
84 Afar iyo sideetan ọgọrin merin -
85 Sideetan shan ọgọrin marun -
86 Sideetan iyo lix ọgọrin mefa -
87 Siddeetan toddobada ọgọrin meje -
88 Siddeetan sideed ọgọrin mejo -
89 Siddeetan sagaal ọgọrin mesan -
90 Sagaashan Aadọrun -
91 Sagaashan mid Aadọrun ọkan -
92 Sagaashan laba Aadọrun meji -
93 Sagaashan saddex Aadọrun mẹta -
94 Sagaashan afar Aadọrun mẹrin -
95 Sagaashan shan Aadọrun marun -
96 Sagaashan lix Aadọrun mẹfa -
97 Sagaashan toddobada Aadọrun meje -
98 Sagaashan sideed Aadọrun mẹjọ -
99 Sagaashan sagaal Aadọrun mẹsan -
100 Mid ka mid ah boqol ọkan ọgọrun -