Tirada Urdu laga bilaabo 1 illaa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Eber زیرو -
1 Mid ka mid ah ایک کے -
2 Laba دو -
3 Saddex تین -
4 Afar چار -
5 Shan پانچ -
6 Lix چھ -
7 Todoba سات -
8 Sideed آٹھ -
9 Sagaal نو -
10 Toban دس -
11 kow iyo toban گیارہ -
12 Laba iyo toban بارہ -
13 İyo toban تیرہ -
14 Afar iyo toban چودہ -
15 Shan iyo toban پندرہ -
16 Lix iyo toban سولہ -
17 Todoba iyo toban سترہ -
18 Siddeed iyo toban اٹھارہ -
19 Sagaal iyo toban انیس -
20 Labaatan بیس -
21 Labaatan ka mid ah بیس ایک -
22 Labaatan laba بائیس -
23 Saddex iyo labaatan بیس تین -
24 Labaatan iyo afar چوبیس -
25 Labaatan iyo shan پچیس -
26 Lix iyo labaatan بیس چھ -
27 Toddoba iyo labaatankii سات بیس -
28 Siddeed iyo labaatan بیس آٹھ -
29 Labaatan iyo sagaal انتیس -
30 Soddon تیس -
31 Mid ka mid soddon تیس میں سے ایک -
32 Laba iyo soddon تیس دو -
33 Saddex iyo soddon تیس تین -
34 Afar iyo soddon چونتیس -
35 Soddon iyo shan پینتیس -
36 Lix iyo soddon تیس چھ -
37 Toddoba iyo soddon تیس سات -
38 Siddeed iyo soddon تیس آٹھ -
39 Sagaal iyo soddon انتالیس -
40 Afartan چالیس -
41 Afartan mid چالیس سے ایک -
42 Laba iyo afartan چالیس دو -
43 Saddex iyo afartan چالیس تین -
44 Afartan afar چالیس چار -
45 Shan iyo afartan چالیس پانچ -
46 Lix iyo afartan چالیس چھ -
47 Afartan iyo todoba چالیس سات -
48 Siddeed iyo afartan اڑتالیس -
49 Afartan iyo sagaal چالیس نو -
50 Konton پچاس -
51 Konton mid اکیاون -
52 Konton laba پچاس دو -
53 Konton saddex پچاس تین -
54 Konton iyo afar پچاس چار -
55 Konton shan پچاس پانچ -
56 Konton lix پچاس چھ -
57 Konton toddobada پچاس سات -
58 Konton sideed پچاس آٹھ -
59 Konton iyo sagaal پچاس نو -
60 Lixdan ساٹھ -
61 Lixdan mid ساٹھ سے ایک -
62 Lixdan laba ساٹھ دو -
63 Lixdan saddex تریسٹھ -
64 Lixdan afar ساٹھ چار -
65 Lixdan shan پینسٹھ -
66 Lixdan lix ساٹھ چھ -
67 Lixdan toddobada ساٹھ سات -
68 Lixdan sideed ساٹھ آٹھ -
69 Lixdan sagaal نو ساٹھ -
70 Toddobaatan ستر -
71 Toddobaatan mid ستر ایک -
72 Toddobaatan laba ستر دو -
73 Toddobaatan saddex ستر تین -
74 Toddobaatan afar چوہتر -
75 Todobaatan iyo shan ستر پانچ -
76 Toddobaatan lix ستر چھ -
77 Toddobaatan toddobada ستر سات -
78 Todobaatan iyo sideed ستر آٹھ -
79 Toddobaatan iyo sagaal ستر نو -
80 Siddeetan اسی -
81 Siddeetan mid اسی سے ایک -
82 Iabba اسی دو -
83 Siddeetan saddex اسی تین -
84 Afar iyo sideetan اسی چار -
85 Sideetan shan اسی پانچ -
86 Sideetan iyo lix اسی چھ -
87 Siddeetan toddobada اسی سات -
88 Siddeetan sideed اسی آٹھ -
89 Siddeetan sagaal اسی نو -
90 Sagaashan نوے -
91 Sagaashan mid نوے سے ایک -
92 Sagaashan laba نوے دو -
93 Sagaashan saddex نوے تین -
94 Sagaashan afar نوے چار -
95 Sagaashan shan نوے پانچ -
96 Sagaashan lix نوے چھ -
97 Sagaashan toddobada نوے سات -
98 Sagaashan sideed اٹھانوے -
99 Sagaashan sagaal نوے نو -
100 Mid ka mid ah boqol ایک سو -