Tirada Somali laga bilaabo 1 illaa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Eber Eber -
1 Mid ka mid ah Mid ka mid ah -
2 Laba Laba -
3 Saddex Saddex -
4 Afar Afar -
5 Shan Shan -
6 Lix Lix -
7 Todoba Todoba -
8 Sideed Sideed -
9 Sagaal Sagaal -
10 Toban Toban -
11 kow iyo toban kow iyo toban -
12 Laba iyo toban Laba iyo toban -
13 İyo toban İyo toban -
14 Afar iyo toban Afar iyo toban -
15 Shan iyo toban Shan iyo toban -
16 Lix iyo toban Lix iyo toban -
17 Todoba iyo toban Todoba iyo toban -
18 Siddeed iyo toban Siddeed iyo toban -
19 Sagaal iyo toban Sagaal iyo toban -
20 Labaatan Labaatan -
21 Labaatan ka mid ah Labaatan ka mid ah -
22 Labaatan laba Labaatan laba -
23 Saddex iyo labaatan Saddex iyo labaatan -
24 Labaatan iyo afar Labaatan iyo afar -
25 Labaatan iyo shan Labaatan iyo shan -
26 Lix iyo labaatan Lix iyo labaatan -
27 Toddoba iyo labaatankii Toddoba iyo labaatankii -
28 Siddeed iyo labaatan Siddeed iyo labaatan -
29 Labaatan iyo sagaal Labaatan iyo sagaal -
30 Soddon Soddon -
31 Mid ka mid soddon Mid ka mid soddon -
32 Laba iyo soddon Laba iyo soddon -
33 Saddex iyo soddon Saddex iyo soddon -
34 Afar iyo soddon Afar iyo soddon -
35 Soddon iyo shan Soddon iyo shan -
36 Lix iyo soddon Lix iyo soddon -
37 Toddoba iyo soddon Toddoba iyo soddon -
38 Siddeed iyo soddon Siddeed iyo soddon -
39 Sagaal iyo soddon Sagaal iyo soddon -
40 Afartan Afartan -
41 Afartan mid Afartan mid -
42 Laba iyo afartan Laba iyo afartan -
43 Saddex iyo afartan Saddex iyo afartan -
44 Afartan afar Afartan afar -
45 Shan iyo afartan Shan iyo afartan -
46 Lix iyo afartan Lix iyo afartan -
47 Afartan iyo todoba Afartan iyo todoba -
48 Siddeed iyo afartan Siddeed iyo afartan -
49 Afartan iyo sagaal Afartan iyo sagaal -
50 Konton Konton -
51 Konton mid Konton mid -
52 Konton laba Konton laba -
53 Konton saddex Konton saddex -
54 Konton iyo afar Konton iyo afar -
55 Konton shan Konton shan -
56 Konton lix Konton lix -
57 Konton toddobada Konton toddobada -
58 Konton sideed Konton sideed -
59 Konton iyo sagaal Konton iyo sagaal -
60 Lixdan Lixdan -
61 Lixdan mid Lixdan mid -
62 Lixdan laba Lixdan laba -
63 Lixdan saddex Lixdan saddex -
64 Lixdan afar Lixdan afar -
65 Lixdan shan Lixdan shan -
66 Lixdan lix Lixdan lix -
67 Lixdan toddobada Lixdan toddobada -
68 Lixdan sideed Lixdan sideed -
69 Lixdan sagaal Lixdan sagaal -
70 Toddobaatan Toddobaatan -
71 Toddobaatan mid Toddobaatan mid -
72 Toddobaatan laba Toddobaatan laba -
73 Toddobaatan saddex Toddobaatan saddex -
74 Toddobaatan afar Toddobaatan afar -
75 Todobaatan iyo shan Todobaatan iyo shan -
76 Toddobaatan lix Toddobaatan lix -
77 Toddobaatan toddobada Toddobaatan toddobada -
78 Todobaatan iyo sideed Todobaatan iyo sideed -
79 Toddobaatan iyo sagaal Toddobaatan iyo sagaal -
80 Siddeetan Siddeetan -
81 Siddeetan mid Siddeetan mid -
82 Iabba Iabba -
83 Siddeetan saddex Siddeetan saddex -
84 Afar iyo sideetan Afar iyo sideetan -
85 Sideetan shan Sideetan shan -
86 Sideetan iyo lix Sideetan iyo lix -
87 Siddeetan toddobada Siddeetan toddobada -
88 Siddeetan sideed Siddeetan sideed -
89 Siddeetan sagaal Siddeetan sagaal -
90 Sagaashan Sagaashan -
91 Sagaashan mid Sagaashan mid -
92 Sagaashan laba Sagaashan laba -
93 Sagaashan saddex Sagaashan saddex -
94 Sagaashan afar Sagaashan afar -
95 Sagaashan shan Sagaashan shan -
96 Sagaashan lix Sagaashan lix -
97 Sagaashan toddobada Sagaashan toddobada -
98 Sagaashan sideed Sagaashan sideed -
99 Sagaashan sagaal Sagaashan sagaal -
100 Mid ka mid ah boqol Mid ka mid ah boqol -