Tirada Isberento laga bilaabo 1 illaa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Eber Nulo -
1 Mid ka mid ah Unu -
2 Laba Du -
3 Saddex Tri -
4 Afar Kvar -
5 Shan Kvin -
6 Lix Ses -
7 Todoba Sep -
8 Sideed Ok -
9 Sagaal Naŭ -
10 Toban Dek -
11 kow iyo toban Levas -
12 Laba iyo toban Dekdu -
13 İyo toban Thirteen -
14 Afar iyo toban Dek kvar -
15 Shan iyo toban Dek kvin -
16 Lix iyo toban Dekses -
17 Todoba iyo toban Deksep -
18 Siddeed iyo toban Dekok -
19 Sagaal iyo toban Deknaŭ -
20 Labaatan Dudek -
21 Labaatan ka mid ah Dudek unu -
22 Labaatan laba Dudek du -
23 Saddex iyo labaatan Dudek tri -
24 Labaatan iyo afar Dudek kvar -
25 Labaatan iyo shan Dudek kvin -
26 Lix iyo labaatan Dudek ses -
27 Toddoba iyo labaatankii Dudek sep -
28 Siddeed iyo labaatan Dudek ok -
29 Labaatan iyo sagaal Dudek naŭ -
30 Soddon Tridek -
31 Mid ka mid soddon Tridek unu -
32 Laba iyo soddon Tridek du -
33 Saddex iyo soddon Tridek tri -
34 Afar iyo soddon Tridek kvar -
35 Soddon iyo shan Tridek kvin -
36 Lix iyo soddon Tridek ses -
37 Toddoba iyo soddon Tridek sep -
38 Siddeed iyo soddon Tridek ok -
39 Sagaal iyo soddon Tridek naŭ -
40 Afartan Kvardek -
41 Afartan mid Kvardek unu -
42 Laba iyo afartan Kvardek du -
43 Saddex iyo afartan Kvardek tri -
44 Afartan afar Kvardek kvar -
45 Shan iyo afartan Kvardek kvin -
46 Lix iyo afartan Kvardek ses -
47 Afartan iyo todoba Kvardek sep -
48 Siddeed iyo afartan Kvardek ok -
49 Afartan iyo sagaal Kvardek naŭ -
50 Konton Kvindek -
51 Konton mid Kvindek unu -
52 Konton laba Kvindek du -
53 Konton saddex Kvindek tri -
54 Konton iyo afar Kvindek kvar -
55 Konton shan Kvindek kvin -
56 Konton lix Kvindek ses -
57 Konton toddobada Kvindek sep -
58 Konton sideed Kvindek ok -
59 Konton iyo sagaal Kvindek naŭ -
60 Lixdan Sesdek -
61 Lixdan mid Sesdek unu -
62 Lixdan laba Sesdek du -
63 Lixdan saddex Sesdek tri -
64 Lixdan afar Sesdek kvar -
65 Lixdan shan Sesdek kvin -
66 Lixdan lix Sesdek ses -
67 Lixdan toddobada Sesdek sep -
68 Lixdan sideed Sesdek ok -
69 Lixdan sagaal Sesdek naŭ -
70 Toddobaatan Sepdek -
71 Toddobaatan mid Sepdek unu -
72 Toddobaatan laba Sepdek du -
73 Toddobaatan saddex Sepdek tri -
74 Toddobaatan afar Sepdek kvar -
75 Todobaatan iyo shan Sepdek kvin -
76 Toddobaatan lix Sepdek ses -
77 Toddobaatan toddobada Sepdek sep -
78 Todobaatan iyo sideed Sepdek ok -
79 Toddobaatan iyo sagaal Sepdek naŭ -
80 Siddeetan Okdek -
81 Siddeetan mid Okdek unu -
82 Iabba Okdek du -
83 Siddeetan saddex Okdek tri -
84 Afar iyo sideetan Okdek kvar -
85 Sideetan shan Okdek kvin -
86 Sideetan iyo lix Okdek ses -
87 Siddeetan toddobada Okdek sep -
88 Siddeetan sideed Okdek ok -
89 Siddeetan sagaal Okdek naŭ -
90 Sagaashan Naŭdek -
91 Sagaashan mid Naŭdek unu -
92 Sagaashan laba Naŭdek du -
93 Sagaashan saddex Naŭdek tri -
94 Sagaashan afar Naŭdek kvar -
95 Sagaashan shan Naŭdek kvin -
96 Sagaashan lix Naŭdek ses -
97 Sagaashan toddobada Naŭdek sep -
98 Sagaashan sideed Naŭdek ok -
99 Sagaashan sagaal Naŭdek naŭ -
100 Mid ka mid ah boqol Cent -