Tirada Giriigga laga bilaabo 1 illaa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Eber μηδέν
1 Mid ka mid ah ένας
2 Laba δυο
3 Saddex τρία
4 Afar τέσσερα
5 Shan πέντε
6 Lix έξι
7 Todoba επτά
8 Sideed οκτώ
9 Sagaal εννέα
10 Toban δέκα
11 kow iyo toban έντεκα
12 Laba iyo toban δώδεκα
13 İyo toban δεκατρείς
14 Afar iyo toban δεκατέσσερα
15 Shan iyo toban δεκαπέντε
16 Lix iyo toban δεκαέξι
17 Todoba iyo toban δεκαεπτά
18 Siddeed iyo toban δεκαοχτώ
19 Sagaal iyo toban δεκαεννέα
20 Labaatan είκοσι
21 Labaatan ka mid ah Είκοσι μία
22 Labaatan laba Είκοσι δύο
23 Saddex iyo labaatan Είκοσι τρεις
24 Labaatan iyo afar Είκοσι τέσσερις
25 Labaatan iyo shan Είκοσι πέντε
26 Lix iyo labaatan Είκοσι έξι
27 Toddoba iyo labaatankii Είκοσι επτά
28 Siddeed iyo labaatan Είκοσι οκτώ
29 Labaatan iyo sagaal Είκοσι εννέα
30 Soddon τριάντα
31 Mid ka mid soddon Τριάντα ένα
32 Laba iyo soddon Τριάντα δύο
33 Saddex iyo soddon Τριάντα τρία
34 Afar iyo soddon Τριάντα τέσσερα
35 Soddon iyo shan Τριάντα πέντε
36 Lix iyo soddon Τριάντα έξι
37 Toddoba iyo soddon Τριάντα επτά
38 Siddeed iyo soddon Τριάντα οκτώ
39 Sagaal iyo soddon Τριάντα εννέα
40 Afartan σαράντα
41 Afartan mid Σαράντα ένα
42 Laba iyo afartan Σαράντα δύο
43 Saddex iyo afartan Σαράντα τρεις
44 Afartan afar Σαράντα τέσσερα
45 Shan iyo afartan Σαράντα πέντε
46 Lix iyo afartan Σαράντα έξι
47 Afartan iyo todoba Σαράντα επτά
48 Siddeed iyo afartan Σαράντα οκτώ
49 Afartan iyo sagaal Σαράντα εννέα
50 Konton πενήντα
51 Konton mid Πενήντα ένα
52 Konton laba Πενήντα δύο
53 Konton saddex Πενήντα τρία
54 Konton iyo afar Πενήντα τέσσερις
55 Konton shan Πενήντα πέντε
56 Konton lix Πενήντα έξι
57 Konton toddobada Πενήντα επτά
58 Konton sideed Πενήντα οκτώ
59 Konton iyo sagaal Πενήντα εννέα
60 Lixdan εξήντα
61 Lixdan mid Εξήντα ένα
62 Lixdan laba Εξήντα δύο
63 Lixdan saddex Εξήντα τρεις
64 Lixdan afar Εξήντα τέσσερις
65 Lixdan shan Εξήντα πέντε
66 Lixdan lix Εξήντα έξι
67 Lixdan toddobada Εξήντα επτά
68 Lixdan sideed Εξήντα οκτώ
69 Lixdan sagaal Εξήντα εννέα
70 Toddobaatan εβδομήντα
71 Toddobaatan mid Εβδομήντα ένα
72 Toddobaatan laba Εβδομήντα δύο
73 Toddobaatan saddex Εβδομήντα τρία
74 Toddobaatan afar Εβδομήντα τέσσερα
75 Todobaatan iyo shan Εβδομήντα πέντε
76 Toddobaatan lix Εβδομήντα έξι
77 Toddobaatan toddobada Εβδομήντα επτά
78 Todobaatan iyo sideed Εβδομήντα οκτώ
79 Toddobaatan iyo sagaal Εβδομήντα εννέα
80 Siddeetan ογδόντα
81 Siddeetan mid Ογδόντα ένα
82 Iabba Ογδόντα δύο
83 Siddeetan saddex Ογδόντα τρεις
84 Afar iyo sideetan Ογδόντα τέσσερις
85 Sideetan shan ογδόντα πέντε
86 Sideetan iyo lix Ογδόντα έξι
87 Siddeetan toddobada Ογδόντα επτά
88 Siddeetan sideed Ογδόντα οκτώ
89 Siddeetan sagaal Ογδόντα εννέα
90 Sagaashan ενενήντα
91 Sagaashan mid Ενενήντα ένας
92 Sagaashan laba Ενενήντα δύο
93 Sagaashan saddex Ενενήντα τρία
94 Sagaashan afar Ενενήντα τέσσερα
95 Sagaashan shan Ενενήντα πέντε
96 Sagaashan lix Ενενήντα έξι
97 Sagaashan toddobada Ενενήντα επτά
98 Sagaashan sideed Ενενήντα οκτώ
99 Sagaashan sagaal Ενενήντα εννέα
100 Mid ka mid ah boqol εκατό