Tirada German laga bilaabo 1 illaa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Eber Null
1 Mid ka mid ah Eins
2 Laba Zwei
3 Saddex Drei
4 Afar Vier
5 Shan Fünf
6 Lix Sechs
7 Todoba Sieben
8 Sideed Acht
9 Sagaal Neun
10 Toban Zehn
11 kow iyo toban Elf
12 Laba iyo toban Zwölf
13 İyo toban Dreizehn
14 Afar iyo toban Vierzehn
15 Shan iyo toban Fünfzehn
16 Lix iyo toban Sechzehn
17 Todoba iyo toban Siebzehn
18 Siddeed iyo toban Achtzehn
19 Sagaal iyo toban Neunzehn
20 Labaatan Zwanzig
21 Labaatan ka mid ah Einundzwanzig
22 Labaatan laba Zweiundzwanzig
23 Saddex iyo labaatan Dreiundzwanzig
24 Labaatan iyo afar Vierundzwanzig
25 Labaatan iyo shan Fϋnfundzwanzig
26 Lix iyo labaatan Sechsundzwanzig
27 Toddoba iyo labaatankii Siebenundzwanzig
28 Siddeed iyo labaatan Achtundzwanzig
29 Labaatan iyo sagaal Neunundzwanzig
30 Soddon Dreißig
31 Mid ka mid soddon Einunddreißig
32 Laba iyo soddon Zweiunddreißig
33 Saddex iyo soddon Dreiunddreißig
34 Afar iyo soddon Vierunddreißig
35 Soddon iyo shan Fϋnfunddreißig
36 Lix iyo soddon Sechsunddreißig
37 Toddoba iyo soddon Siebenunddreißig
38 Siddeed iyo soddon Achtunddreißig
39 Sagaal iyo soddon Neununddreißig
40 Afartan Vierzig
41 Afartan mid Einundvierzig
42 Laba iyo afartan Zweiundvierzig
43 Saddex iyo afartan Dreiundvierzig
44 Afartan afar Vierundvierzig
45 Shan iyo afartan Fϋnfundvierzig
46 Lix iyo afartan Sechsundvierzig
47 Afartan iyo todoba Siebenundvierzig
48 Siddeed iyo afartan Achtundvierzig
49 Afartan iyo sagaal Neunundvierzig
50 Konton Fϋnfzig
51 Konton mid Einundfϋnfzig
52 Konton laba Zweiundfϋnfzig
53 Konton saddex Dreiundfϋnfzig
54 Konton iyo afar Vierundfϋnfzig
55 Konton shan Fϋnfundfϋnfzig
56 Konton lix Sechsundfϋnfzig
57 Konton toddobada Siebenundfϋnfzig
58 Konton sideed Achtundfϋnfzig
59 Konton iyo sagaal Neunundfünfzig
60 Lixdan Sechzig
61 Lixdan mid Einundsechzig
62 Lixdan laba Zweiundsechzig
63 Lixdan saddex Dreiundsechzig
64 Lixdan afar Vierundsechzig
65 Lixdan shan Fϋnfundsechzig
66 Lixdan lix Sechsundsechzig
67 Lixdan toddobada Siebenundsechzig
68 Lixdan sideed Achtundsechzig
69 Lixdan sagaal Neunundsechzig
70 Toddobaatan Siebzig
71 Toddobaatan mid Einundsiebzig
72 Toddobaatan laba Zweiundsiebzig
73 Toddobaatan saddex Dreiundsiebzig
74 Toddobaatan afar Vierundsiebzig
75 Todobaatan iyo shan Fϋnfundsiebzig
76 Toddobaatan lix Sechsundsiebzig
77 Toddobaatan toddobada Siebenundsiebzig
78 Todobaatan iyo sideed Achtundsiebzig
79 Toddobaatan iyo sagaal Neunundsiebzig
80 Siddeetan Achtzig
81 Siddeetan mid Einundachtzig
82 Iabba Zweiundachtzig
83 Siddeetan saddex Dreiundachtzig
84 Afar iyo sideetan Vierundachtzig
85 Sideetan shan Fϋnfundachtzig
86 Sideetan iyo lix Sechsundachtzig
87 Siddeetan toddobada Siebenundachtzig
88 Siddeetan sideed Achtundachtzig
89 Siddeetan sagaal Neunundachtzig
90 Sagaashan Neunzig
91 Sagaashan mid Einundneunzig
92 Sagaashan laba Zweiundneunzig
93 Sagaashan saddex Dreiundneunzig
94 Sagaashan afar Vierundneunzig
95 Sagaashan shan Fϋnfundneunzig
96 Sagaashan lix Sechsundneunzig
97 Sagaashan toddobada Siebenundneunzig
98 Sagaashan sideed Achtundneunzig
99 Sagaashan sagaal Neunundneunzig
100 Mid ka mid ah boqol Hundert