Tirada Chinese laga bilaabo 1 illaa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Eber
1 Mid ka mid ah
2 Laba
3 Saddex
4 Afar
5 Shan
6 Lix
7 Todoba
8 Sideed
9 Sagaal
10 Toban
11 kow iyo toban 十一
12 Laba iyo toban 十二
13 İyo toban 十三
14 Afar iyo toban 十四
15 Shan iyo toban 十五
16 Lix iyo toban 十六
17 Todoba iyo toban 十七
18 Siddeed iyo toban 十八
19 Sagaal iyo toban 十九
20 Labaatan 二十
21 Labaatan ka mid ah 二十一
22 Labaatan laba 二十二
23 Saddex iyo labaatan 二十三
24 Labaatan iyo afar 二十四
25 Labaatan iyo shan 二十五
26 Lix iyo labaatan 二十六
27 Toddoba iyo labaatankii 二十七
28 Siddeed iyo labaatan 二十八
29 Labaatan iyo sagaal 二十九
30 Soddon 三十
31 Mid ka mid soddon 三十一
32 Laba iyo soddon 三十二
33 Saddex iyo soddon 三十三
34 Afar iyo soddon 三十四
35 Soddon iyo shan 三十五
36 Lix iyo soddon 三十六
37 Toddoba iyo soddon 三十七
38 Siddeed iyo soddon 三十八
39 Sagaal iyo soddon 三十九
40 Afartan 四十
41 Afartan mid 四十一
42 Laba iyo afartan 四十二
43 Saddex iyo afartan 四十三
44 Afartan afar 四十四
45 Shan iyo afartan 四十五
46 Lix iyo afartan 四十六
47 Afartan iyo todoba 四十七
48 Siddeed iyo afartan 四十八
49 Afartan iyo sagaal 四十九
50 Konton 五十
51 Konton mid 五十一
52 Konton laba 五十二
53 Konton saddex 五十三
54 Konton iyo afar 五十四
55 Konton shan 五十五
56 Konton lix 五十六
57 Konton toddobada 五十七
58 Konton sideed 五十八
59 Konton iyo sagaal 五十九
60 Lixdan 六十
61 Lixdan mid 六十一
62 Lixdan laba 六十二
63 Lixdan saddex 六十三
64 Lixdan afar 六十四
65 Lixdan shan 六十五
66 Lixdan lix 六十六
67 Lixdan toddobada 六十七
68 Lixdan sideed 六十八
69 Lixdan sagaal 六十九
70 Toddobaatan 七十
71 Toddobaatan mid 七十一
72 Toddobaatan laba 七十二
73 Toddobaatan saddex 七十三
74 Toddobaatan afar 七十四
75 Todobaatan iyo shan 七十五
76 Toddobaatan lix 七十六
77 Toddobaatan toddobada 七十七
78 Todobaatan iyo sideed 七十八
79 Toddobaatan iyo sagaal 七十九
80 Siddeetan 八十
81 Siddeetan mid 八十一
82 Iabba 八十二
83 Siddeetan saddex 八十三
84 Afar iyo sideetan 八十四
85 Sideetan shan 八十五
86 Sideetan iyo lix 八十六
87 Siddeetan toddobada 八十七
88 Siddeetan sideed 八十八
89 Siddeetan sagaal 八十九
90 Sagaashan 九十
91 Sagaashan mid 九十一
92 Sagaashan laba 九十二
93 Sagaashan saddex 九十三
94 Sagaashan afar 九十四
95 Sagaashan shan 九十五
96 Sagaashan lix 九十六
97 Sagaashan toddobada 九十七
98 Sagaashan sideed 九十八
99 Sagaashan sagaal 九十九
100 Mid ka mid ah boqol