Tirada Armenian laga bilaabo 1 illaa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Eber զրո -
1 Mid ka mid ah մեկ -
2 Laba երկու -
3 Saddex երեք -
4 Afar չորս -
5 Shan հինգ -
6 Lix վեց -
7 Todoba յոթ -
8 Sideed ութ -
9 Sagaal ինը -
10 Toban տասը -
11 kow iyo toban տասնմեկ -
12 Laba iyo toban տասներկու -
13 İyo toban տասներորդ -
14 Afar iyo toban տասնչորս -
15 Shan iyo toban տասնհինգ -
16 Lix iyo toban տասնվեց -
17 Todoba iyo toban տասնյոթ -
18 Siddeed iyo toban տասնութ -
19 Sagaal iyo toban տասնինն -
20 Labaatan քսան -
21 Labaatan ka mid ah քսան -
22 Labaatan laba քսան երկու -
23 Saddex iyo labaatan քսաներեք -
24 Labaatan iyo afar քսանչորս -
25 Labaatan iyo shan քսանհինգ -
26 Lix iyo labaatan քսանվեց -
27 Toddoba iyo labaatankii քսան յոթ -
28 Siddeed iyo labaatan քսան ութ -
29 Labaatan iyo sagaal քսանինը -
30 Soddon երեսուն -
31 Mid ka mid soddon երեսուն մեկ -
32 Laba iyo soddon երեսուն երկու -
33 Saddex iyo soddon երեսուն երեք -
34 Afar iyo soddon երեսուն չորս -
35 Soddon iyo shan երեսուն հինգ -
36 Lix iyo soddon երեսուն վեց -
37 Toddoba iyo soddon երեսուն յոթ -
38 Siddeed iyo soddon երեսուն ութ -
39 Sagaal iyo soddon երեսուն ինը -
40 Afartan քառասուն -
41 Afartan mid քառասունմեկ -
42 Laba iyo afartan քառասուներկու -
43 Saddex iyo afartan քառասուներեք -
44 Afartan afar քառասունչորս -
45 Shan iyo afartan քառասունհինգ -
46 Lix iyo afartan քառասունվեց -
47 Afartan iyo todoba քառասունյոթ -
48 Siddeed iyo afartan քառասունութ -
49 Afartan iyo sagaal քառասուն ինը -
50 Konton հիսուն -
51 Konton mid հիսունմեկ -
52 Konton laba Հիսուն երկու -
53 Konton saddex Հիսուն երեք -
54 Konton iyo afar հիսունչորս -
55 Konton shan հիսունհինգ -
56 Konton lix հիսուն վեց -
57 Konton toddobada հիսունյոթ -
58 Konton sideed հիսուն ութ -
59 Konton iyo sagaal հիսուն ինը -
60 Lixdan վաթսուն -
61 Lixdan mid վաթսուն մեկ -
62 Lixdan laba վաթսուն երկու -
63 Lixdan saddex վաթսուն երեք -
64 Lixdan afar վաթսուն չորս -
65 Lixdan shan վաթսուն հինգ -
66 Lixdan lix վաթսուն վեց -
67 Lixdan toddobada վաթսուն յոթ -
68 Lixdan sideed վաթսունութ -
69 Lixdan sagaal վաթսունինը -
70 Toddobaatan յոթանասուն -
71 Toddobaatan mid յոթանասուն մեկ -
72 Toddobaatan laba յոթանասուն երկու -
73 Toddobaatan saddex յոթանասուն երեք -
74 Toddobaatan afar յոթանասուն չորս -
75 Todobaatan iyo shan յոթանասուն հինգ -
76 Toddobaatan lix յոթանասուն վեց -
77 Toddobaatan toddobada յոթանասուն յոթ -
78 Todobaatan iyo sideed յոթանասունութ -
79 Toddobaatan iyo sagaal յոթանասուն ինը -
80 Siddeetan ութսուն -
81 Siddeetan mid ութսուն մեկ -
82 Iabba ութսուն երկու -
83 Siddeetan saddex ութսուն երեք -
84 Afar iyo sideetan ութսունչորս -
85 Sideetan shan ութսունհինգ -
86 Sideetan iyo lix ութսուն վեց -
87 Siddeetan toddobada ութսուն յոթ -
88 Siddeetan sideed ութսուն ութ -
89 Siddeetan sagaal ութսուն ինը -
90 Sagaashan իննսուն -
91 Sagaashan mid իննսուն մեկ -
92 Sagaashan laba իննսուն երկու -
93 Sagaashan saddex իննսուն երեք -
94 Sagaashan afar իննսուն չորս -
95 Sagaashan shan իննսունհինգ -
96 Sagaashan lix իննսունվեց -
97 Sagaashan toddobada իննսուն յոթ -
98 Sagaashan sideed իննսուն ութ -
99 Sagaashan sagaal իննսուն ինը -
100 Mid ka mid ah boqol հարյուր -