Tirada Afrikaans laga bilaabo 1 illaa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Eber Zero -
1 Mid ka mid ah Een -
2 Laba Twee -
3 Saddex Drie -
4 Afar Vier -
5 Shan Vyf -
6 Lix Ses -
7 Todoba Sewe -
8 Sideed Agt -
9 Sagaal Nege -
10 Toban Tien -
11 kow iyo toban Elf -
12 Laba iyo toban Twaalf -
13 İyo toban Dertien -
14 Afar iyo toban Veertien -
15 Shan iyo toban Vyftien -
16 Lix iyo toban Sestien -
17 Todoba iyo toban Sewentien -
18 Siddeed iyo toban Agtien -
19 Sagaal iyo toban Negentien -
20 Labaatan Twintig -
21 Labaatan ka mid ah Twintig -
22 Labaatan laba Twee en twintig -
23 Saddex iyo labaatan Drie en twintig -
24 Labaatan iyo afar Vier en twintig -
25 Labaatan iyo shan Vyf en twintig -
26 Lix iyo labaatan Ses en twintig -
27 Toddoba iyo labaatankii Sewe en twintig -
28 Siddeed iyo labaatan Twintig -
29 Labaatan iyo sagaal Nege en twintig -
30 Soddon Dertig -
31 Mid ka mid soddon Dertig een -
32 Laba iyo soddon Twee en dertig -
33 Saddex iyo soddon Drie en dertig -
34 Afar iyo soddon Dertig vier -
35 Soddon iyo shan Vyf en dertig -
36 Lix iyo soddon Ses en dertig -
37 Toddoba iyo soddon Sewe en dertig -
38 Siddeed iyo soddon Agt en dertig -
39 Sagaal iyo soddon Dertig nege -
40 Afartan Veertig -
41 Afartan mid Een en veertig -
42 Laba iyo afartan Veertig twee -
43 Saddex iyo afartan Veertig drie -
44 Afartan afar Veertig vier -
45 Shan iyo afartan Vyf en veertig -
46 Lix iyo afartan Ses en veertig -
47 Afartan iyo todoba Veertig sewe -
48 Siddeed iyo afartan Agt en veertig -
49 Afartan iyo sagaal Veertig nege -
50 Konton Vyftig -
51 Konton mid Vyftig een -
52 Konton laba Twee en vyftig -
53 Konton saddex Vyftig drie -
54 Konton iyo afar Vier en vyftig -
55 Konton shan Vyf en vyftig -
56 Konton lix Vyftig ses -
57 Konton toddobada Sewe en vyftig -
58 Konton sideed Agt en vyftig -
59 Konton iyo sagaal Vyftig nege -
60 Lixdan Sestig -
61 Lixdan mid Een en sestig -
62 Lixdan laba Twee en sestig -
63 Lixdan saddex Sestig drie -
64 Lixdan afar Sestig vier -
65 Lixdan shan Vyf en sestig -
66 Lixdan lix Sestig -
67 Lixdan toddobada Sestig sewe -
68 Lixdan sideed Sestig agt -
69 Lixdan sagaal Sestig nege -
70 Toddobaatan Sewentig -
71 Toddobaatan mid Sewentig -
72 Toddobaatan laba Twee en sewentig -
73 Toddobaatan saddex Sewentig drie -
74 Toddobaatan afar Vier en sewentig -
75 Todobaatan iyo shan Vyf en sewentig -
76 Toddobaatan lix Sewentig ses -
77 Toddobaatan toddobada Sewe en sewentig -
78 Todobaatan iyo sideed Sewentig agt -
79 Toddobaatan iyo sagaal Sewentig nege -
80 Siddeetan Tagtig -
81 Siddeetan mid Tagtig een -
82 Iabba Twee en tagtig -
83 Siddeetan saddex Drie en tagtig -
84 Afar iyo sideetan Vier en tagtig -
85 Sideetan shan Vyf en tagtig -
86 Sideetan iyo lix Ses en tagtig -
87 Siddeetan toddobada Sewe en tagtig -
88 Siddeetan sideed Agt en tagtig -
89 Siddeetan sagaal Nege en tagtig -
90 Sagaashan Negentig -
91 Sagaashan mid Negentig een -
92 Sagaashan laba Negentig twee -
93 Sagaashan saddex Negentig drie -
94 Sagaashan afar Negentig vier -
95 Sagaashan shan Negentig vyf -
96 Sagaashan lix Negentig ses -
97 Sagaashan toddobada Negentig sewe -
98 Sagaashan sideed Negentig agt -
99 Sagaashan sagaal Negentig -
100 Mid ka mid ah boqol Een honderd -